joomla templates top joomla templates template joomla

Precisionsorientering.

Historia.
I vår klubb, Pan- Kristianstad, har precisionsorientering (PreO) funnits sedan mitten av 80-talet. Den första tävlingen i Sverige var 1980 i Ånnaboda, Närke. Från början kallades det handikapp - orientering och tävlingarna var endast öppna för personer med handikapp.
1995 ändrades namnet till precisionsorientering och tävlingarna är öppna för alla.


Hur går det till.
Vid denna typ av orientering får man endast förflytta sig på vägar, stigar och öppna ytor. Orienteringsmomentet består i att ta sig fram mellan de olika kontrollpunkterna samt att lösa kontrolluppgiften. Deltagarna måste kunna förstå karta, karttecken och kartskalan. Till sin hjälp har man också kompass.
 
På kartan är kontrollpunkterna inritade och till dessa finns angivelser som i detalj tala om hur kontrollerna är placerade.  I naturen kan finnas 2-4 skärmar utplacerade. Det gäller för deltagaren att bestämma vilken av skärmarna som är den rätta.  
Skärmarna kan vara placerade alldeles invid väg/stig men de kan också sitta bortåt 50meter in i skogen.

På vägen finns utsatt en kontrollskylt med klass och kontrollnummer varifrån man ska kunna se alla skärmarna, 2-5st, och skärmarna ”heter” från vänster räknat A, B, C, D och E.
När man bestämt sig för vilken som är rätt stämplar man in detta på sitt startkort.

Förflyttningen och lösning av uppgifterna görs utan tidspress, det finns dock en maximitid som inte får överskridas.
Dock gäller att det finns tidkontroll, 1eller flera beroende på klass, där kontrolluppgiften ska lösas på tid, max.tid 30 - 60 sekunder beroende på klass.


Vem kan och får vara med.
Alla som förstår kartan kan och får delta.
Banan ska vara så anpassad att den ska vara framkomlig med rullstol.
Om deltagaren behöver kan han/hon få hjälp att ta sig fram på banan t.ex. påskjutare på rullstol.  
Orienteringsmomenten ska dock den tävlande klara själv och detta gäller i alla tävlingsklasser.
Deltagaren behöver alltså inte ha någon form av handikapp.
Fler och fler deltagare är ”fotorienterare” som av en eller annan anledning inte kan/vill springa i skogen.  
Klassindelning.
Pre - N är den lättaste klassen och här finns 2 skärmar att välja på vid kontrollpunkten. Här kan man få viss hjälp och denna klass är inte tävlingsklass.
Pre - C är av samma svårighetsgrad som N men man ska klara orienteringsmomenten själv.  Denna klass är tävlingsklass.
Pre - B har lite svårare banor och vid kontrollpunkterna kan det finnas 2-5 skärmar att välja på.
Pre - A är ändå lite svårare och här finns 2 - 5 skärmar att välja på vid varje kontrollpunkt. Det kan vara så att ingen av skärmarna är rätt placerad. Förekommer även kontroller med en skärm – A - d.v.s. är skärmen rätt placerad stämplar man i ruta A. vid fel placering stämplar man i ruta Z.
Pre - Elit är den svåraste klassen. Som i A-klassen finns 2-5 skärmar vid kontrollpunkten men det kan också vara så att ingen av dessa skärmar är den rätta och då stämplar man i ruta Z. Förekommer också att det bara finns en skärm, A, och man ska avgöra om skärmen är rätt eller fel placerad.


Tävlingsutbud.
Vår klubb arrangerar oftast några tävlingar varje år med deltagare från hela Sverige och ofta även utländska deltagare. Varje år har vi KM, klubbmästerskap, med bortåt 40 startande.  
I Skåne finns som regel c:a 5 tävlingar per år och i hela landet 30-40 tävlingar.
På O-ringen, som arrangeras på olika ställen i Sverige varje år, finns även PreO.

År 2002 arrangerades det första Svenska mästerskapet, SM, i PreO. SM arrangeras årligen och målet är att denna tävling ska avgöras i samband med övriga SM-tävlingar i orientering. I september 2006 arrangerade Pan-Kristianstad SM.

2004 arrangerades det första världsmästerskapet, VM, i PreO i Västerås. VM arrangeras varje år och 2016 avgörs VM i Sverige, Bohuslän.

Sedan flera år arrangeras en Nordisk landskamp mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Tävlingsprogram finns på SOFT:s hemsida: www.orientering.se och på Eventor.

Resultat finns på Eventor och SOFTs PreO sida med rankinglistor.
De flesta svenska tävlingarna redovisar resultat med liveresultat på www.preoresultat.se  

Regler för precisionsorientering finns på SOFT:s PreOsida, se ovan.


Rankinglista.
Liksom i andra grenar finns rankinglista. Till större tävlingar där elitklass finns är det de 30 bäst rankande som får lov att starta i Pre Elit.
Finns på SOFT:s  PreOsida.

PreO kommitté:
Inga Gunnarsson, ordf.   Tfn 044 - 12 84 32  Mobil: 0768810615   inga.g(at)telia.com  
Inga-Britt Bengtsson            044 - 23 85 44  Mobil:0708 661159   inga-britt.bengtsson(at)bredband.net

Kontakt

Fäladsgatan 6
291 59 Kristianstad
epost: kansli(at)pan-kristianstad.nu