joomla templates top joomla templates template joomla

PM PreO lördag

den .

Välkommen till KM i PreO 18 nov 2017.
För Pan-Kristianstad m.fl. klubbar.

NYTT Resultat från lördagens tävling. PreO A, PreO B.


Karta

Kartutsnitt ur Åhus Norra.Laserscannad och ritad 2016 av Kenneth Kaisajuntti.Ritad i skala 1:10.000. Dagen karta är uppförstorad till skala 1:5000 Ekv. 2m.
Arena/P

Pan-Kristianstads klubbstuga, Kolonivägen62-64, Åhus.Vägvisning, skärm vid väg118,norr om Åhus.

Start/mål

Registrering/anmälan vid ankomst vid klubbstugan. Här finns även DEMO- kontroll.
Här får Du karta och kontrollkort.

Till start röd/gul snitsel 750 m.Start markerad med STARTPUNKT – obemannad.
Mål markerad med MÅL – obemannad. Till arena 650 m, röd/gul snitsel.

På Din karta finns arena – Pans klubbstuga inritad.

Tidtagning sköter Du själv.


Tidkontrolli anslutning till arenan kan tas före eller efter banan

Panaresom ska delta i Pans lagtävling har fri starttid kl. 08.30-9.15.
Annars kan Du starta fram till 10.30. 

Deltagare från ANDRA KLUBBAR startar 9.30 – 10.30.
Glöm inte lämna stämpelkortet på arenan.

FACIT anslås efter kl. 11.00 när alla har startat.

ICKE PANARE betalar startavgift 50:
- före start. Faktura till klubbar som har KM.


Terräng –
bana

Småkuperad, huvudsakligen tallskog.

Du får inte gå ut i terrängen.

Stigar och vägar som är markerade med kryss/streck på kartan och/eller med blå/gula band i terrängen får ej beträdas.
Klass och banlängd

Klass PreA.Banan är 1300m  med 16 kontrollerMax.tid 103 min.

OBS! – PreA kan ha falska kontroller d.v.s. i kontrollringens mitt finns ingen skärm – då stämplar Du i ruta Z, längst ut till höger på kontrollkortet.

PreB är lättare, är 1000m  med 12 kontrollerMax.tid78 min.  Inga falska kontroller.                                                                                                                                                                                                                                                                                           


Tävlings – reglerTid-
kontroller

Enl. SOFT:s PreO grupps bestämmelser.

På kartan Du får finns kontroller inritade. Vid kontrollpunkten finns1-5 skärmar. Det gäller för Dig att bestämma vilken av skärmarnasom är den rätta i förhållande till den som är inritad på kartan alt. ingen skärm är rätt.

Platsen, varifrån Du ska avläsa kontrollen, är markerad med enkontrollpinnmed kontrollens klass och nummer.

Skärmarna i skogen avläser Du från vänster till höger och benämns A, B, C,D och E. När Du bestämt vilken skärm som är den rätta stämplar Du in det på kontrollkortet. Om ingen skärm är rätt placerad stämplar Du ruta Z.

*På något ställe är kontrollskärmarna för 2 olika kontroller nära varandra och då finns röd/vit snitsel som delar kontrollområdena.Det förekommer att 2 kontroller/uppgifter har samma skärmar.

Kontrollera noga så Du stämplar i rätt ruta – ”dubbelstämpling” ger ingen poäng.
Karta i skal
a1:1 500 med 1m Ekv.Du får kartan rätt passad och så fort som möjligt ska Du bestämma och klart och tydligt säga vilken Du anser är rätt av 5 skärmar – A, B, C, D eller E. En av skärmarna är rätt.

PreA: Deltagarna får 2 kartor (en uppgift på varje) samtidigt. 

När Du svarat på den översta kartan bläddrar Du själv till nästa karta. Max.tid 90sek.Vid fel svar tidtillägg med 90 sek/kontroll.                 

PreB :en uppgift.Max.tid 60 sek. Vid fel svar tidstillägg med 120 sek.


Den som har flest rätt på kontrollerna på banan och kortast tid vid tidkontrollerna/en vinner.

Banläggare

Roland Ekelöf

Var och en löser kontrollproblemen självständigt! Tystnad vid kontrollerna.

Vi önskar er lycka till!

Inga Gunnarsson och Roland Ekelöf

Kontakt

Fäladsgatan 6
291 59 Kristianstad
epost: kansli(at)pan-kristianstad.nu